Ceník odpadů – Sběrný dvůr (ceny bez DPH)

Ostatní

Kód Název odpadu Cena Kč/t
010306 Jiná hlušina neuvedená pod č. 010304 a 010305 500,-
010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 010407 500,-
010409 Odpadní písek a jíl 500,-
 
101103 Odpadní materiály na bázi skelných vláken 1.700,-
 
150101 Papírové nebo lepenkové obaly nevyužitelné 500,-
150102 Plastové obaly nevyužitelné 1.700,-
150103 Dřevěné obaly nevyužitelné 1.000,-
150104 Kovové obaly nevyužitelné 0,-
150106 Směsné obaly 1.700,-
 
160103 Pneumatiky 3800,-
 
160119 Plasty 1.700,-
160120 Sklo 1.300,-
160601 Olověné akumulátory Zdarma
 
170101 Beton 500,-
170102 Cihly 500,-
170103 Tašky a keramické výrobky 500,-
170201 Dřevo nevyužitelné 1.000,-
170202 Sklo nevyužitelné 1.300,-
170203 Plasty 1.700,-
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 1.700,-
170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 250,-
170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505 500,-
170604 Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 1.700,-
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801 500,-
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 1.700,-
 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 700,-
200203 Jiný biologický nerozložitelný odpad 1.700,-
200301 Směsný komunální odpad 1.700,-
200303 Uliční smetky 500,-
200307 Objemný odpad 1.700,-

Nebezpečné

 

 

Kód Název odpadu Cena Kč/kg
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 2,-
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 12,-
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály 12,-
160107 Olejové filtry 11,-
160113 Brzdové kapaliny 12,-
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 12,-
200113 Rozpouštědla 20,-
200114 Kyseliny 20,-
200115 Zásady 20,-
200117 Fotochemikálie 20,-
200119 Pesticidy 20,-
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 14,-
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 11,-
200131 Nepoužitelná cytostatika 12,-
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602, 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 18,-
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 18,-

 

 

 

Kód Název odpadu Cena Kč/ks
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - lednice 325,-

 

Ceník mobilního svozu odpadů

Název služby Cena
Cena za svozové vozidlo 25,- Kč/km
Manipulace 250,- Kč
Vystavení 1 ks evidenčního listu 99,- Kč

Aktuality

5.10.2012
Nové stránky
Spustili jsme nové internetové stránky

17.12.2013
Podpis smlouvy s obcí Herink.
Dnešního dne byla podepsána smlouva s obcí Herink na využívání služeb Sběrného dvora občany obce Herink s platností od 1.1.2014. Podrobnosti ohledně odebíraného odpadu budou zveřejněny v měsíci lednu příštího roku.

4.4.2014
Otevření prodejního koutku.
Otevřeli jsme pro Vás nový prodejní koutek se sezónními produkty. V současné době nabízíme balené substráty a rašeliny pro Vaši zahradu. Podobně jako v minulém roce poskytujeme m.j. následující služby:
- přistavení kontejnerů pro odvoz odpadů, vč. bio (větve, tráva)
- dovoz štěrků, písků (i do dětských pískovišť)

14.4.2014
Odvoz odpadů malým nákladním automobilem.
V těchto dnech rozšiřujeme naše služby o možnost odvozu maloobjemového odpadu naším malým nákladním automobilem, který díky svým rozměrům zajede do všech míst, kde se běžně dostanou osobní vozy. Lze jej využít např. při dopravě bioodpadu, sedacích souprav, lehkých objemných materiálů apod.

1.4.2015
Doplňkový prodej
V areálu sběrného dvora je možné i v letošním roce  zakoupit štěrky, písky, zeminy, drcený polystyren vhodný pro zateplovací práce, dřevěné brikety a další zboží podle aktuální nabídky. Firmy a občané u nás mohou odložit odpad v rozsahu našeho povolení s nakládání s odpady. K veškerým službám nabízíme dopravu vlastními vozidly.

1.4.2015
Bazénová chemie a příslušenství.
Podobně jako v minulém roce nabízíme bazénovou chemii, příslušenství k bazénům a saunám a aktuálně filtrační křemičitý písek v balení po 25 kg. Současně můžete u nás nebo na našich telefonních číslech dohodnout servis bazénů. Bližší informace na www.poolservice.cz.

23.3.2016
Otevírací doba letní období
Upozorňujeme Vás, že od 1.4. dochází ke změně otevírací doby Sběrného dvora. Otevřeno bude pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin; v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin; neděle a státní svátky zavřeno. Letní otevírací doba potrvá do 31.10.2016.

23.3.2016
Zemní a výkopové práce.
V těchto dnech rozšiřujeme naše služby o provádění zemních a výkopových prací zemními stroji (minibagr a smyková nakladač). Součástí nabídky je i odvoz a likvidace výkopové zeminy.

1.11.2016
Zahájení prodeje dřevěných briket
Obdobně jako v minulých zimních sezónách Vám nabízíme dřevěné brikety v cenách od 55 Kč za 10 kg balení. Skladem máme 5 druhů k okamžitému odběru. Zakoupené zboží Vám na požádání zavezeme.

01.11.2018
Otevírací doba zimní období
Upozorňujeme Vás, že od 1.11. dochází ke změně otevírací doby Sběrného dvora. Otevřeno bude pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin; v sobotu od 09.00 do 14.00 hodin; neděle a státní svátky zavřeno. Zimní otevírací doba potrvá do 31.3.2019.

26.06.2018
Otevírací doba 05.07. - 08.07.2018
Upozorňujeme, že Sběrný dvůr bude ve dnech 5.7., 6.7. a 8.7. uzavřen. V sobotu 7.7. bude otevřeno podle běžné provozní doby.

14.12.2018
Otevírací doba Vánoce/Nový rok 2018/19
Sběrný Dvůr bude naposledy v tomto roce otevřen v pátek 21.12.2018. Od 22.12.2018 do 1.1.2019 bude ZAVŘENO. Provoz v roce 2019 začíná 2.1.2019. Přejeme příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků a těšíme se na shledání v roce 2019.

 

Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.