Ceník odpadů – Sběrný dvůr (ceny bez DPH)

Ostatní

Kód Název odpadu Cena Kč/t
010306 Jiná hlušina neuvedená pod č. 010304 a 010305 1.000,-
010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 010407 1.000,-
010409 Odpadní písek a jíl 1.000,-
 
101103 Odpadní materiály na bázi skelných vláken 2.150,-
 
150101 Papírové nebo lepenkové obaly nevyužitelné 3.000,-
150102 Plastové obaly nevyužitelné 3.000,-
150103 Dřevěné obaly nevyužitelné 3.000,-
150104 Kovové obaly nevyužitelné 0,-
150106 Směsné obaly 3.000,-
 
160103 Pneumatiky 4.200,-
 
160119 Plasty 3.000,-
160120 Sklo 2.000,-
160601 Olověné akumulátory Zdarma
 
170101 Beton 1.000,-
170102 Cihly 1.000,-
170103 Tašky a keramické výrobky 1.000,-
170201 Dřevo nevyužitelné 3.000,-
170202 Sklo nevyužitelné 2.000,-
170203 Plasty 3.000,-
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 7.000,-
170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 1.000,-
170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505 1.000,-
170604 Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 (cena za 1m3) 550,-
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801 1.000,-
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 3.000,-
 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 1.200,-
200203 Jiný biologický nerozložitelný odpad 2.500,-
200301 Směsný komunální odpad 3.000,-
200303 Uliční smetky 1.000,-
200307 Objemný odpad 3.500,-

Nebezpečné

Kód Název odpadu Cena Kč/kg
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 10,-
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 15,-
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály 15,-
160107 Olejové filtry 15,-
160113 Brzdové kapaliny 15,-
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 15,-
200113 Rozpouštědla 25,-
200114 Kyseliny 25,-
200115 Zásady 25,-
200117 Fotochemikálie 25,-
200119 Pesticidy 25,-
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20,-
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 15,-
200131 Nepoužitelná cytostatika 15,-
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602, 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 25,-
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 25,-
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - lednice 425,-

 

Ceník mobilního svozu odpadů

Název služby Cena
Cena za svozové vozidlo 35,- Kč/km
Manipulace 350,- Kč

Aktuality

12.04.2021
Sběrný dvůr je pro občany spádových obcí od 12.04.2021 opět otevřen.
Otevírací doba i v letním období je Pondělí - Pátek od 9:00 do 16:00 hod.

01.03.2021
Sběrný dvůr bude pro občany spádových obcí od 01.03.2021 UZAVŘEN z důvodu nařízení Vlády ČR (protipandemická opatření).
Pro podnikatele a firmy je zachován běžný provoz.

22.12.2020
Otevírací doba Vánoce/Nový rok 2020/21
Sběrný Dvůr bude naposledy v tomto roce otevřen v úterý 22.12.2020. Od 23.12.2020 do 4.1.2021 bude ZAVŘENO. Provoz v roce 2021 začíná 5.ledna. Přejeme příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků a těšíme se na shledání v roce 2021.

03.12.2020
Sběrný dvůr je pro občany spádových obcí od 3.12.2020 OTEVŘEN podle běžné zimní provozní doby. 

Pondělí - pátek od 9.00 do 16.00 h
 

Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.